lean

Rozwój przemysłu sprawił, iż konieczne stały się modyfikacje w sposobach zarządzania firmami oraz zatrudnionymi w nich osobami. Lean manufacturing to jedna z takich doktryn ekonomicznych. Jej misją jest zmultiplikowanie efektywności produkcji i czynności z nią związanych w konkretnym zakładzie. Jak nietrudno można wydedukować, zamysł ten ma swój początek w Kraju Kwitnącej Wiśni, często odwołującej się do szeroko rozumianego minimalizmu. Prekursorem tej metody była firma Toyota. W ramach Lean management mamy styczność z minimalizowaniem wszystkich czynności wykonywanych w toku procesu produkcyjnego, a jednocześnie zupełnie zbędnych. lean marketing Najważniejszym celem „szczupłego zarządzania” jest więc zlikwidowanie trwonienia zarówno w aspekcie pracy pracowników jak i eksploatowanych surowców. Zastosowanie form działania lean management daje możliwość uzyskania takich efektów, jak poprawa produktywności oraz jakości wytworów. Także stosunki pracownicze w zakładzie zwykle ulegają poprawie. Jest to związane z skuteczniejszą komunikacją. Co ciekawe rozwiązania z obszaru lean management mogą być stosowane w każdym zakładzie, wszystko jedno z jakiej branży oraz jakiej wielkości. To, co ma znaczenie to sprawność dokonania oceny, które czynności nie przynoszą korzyści dla firmy.